This is a scheduled post planned to be published at 1447784006000 at 1447784006000
Cakep engga, kaya engga.. 
Klo cuma modal baik doang ntar mau kasih makan apa anak orang..

#Nasib Cakep engga, kaya engga.. Klo cuma modal baik doang ntar mau kasih makan apa anak orang.. #Nasib
1447784006000 at 1447784006000