This is a scheduled post planned to be published at 1469219337000 at 1469219337000
Zvyk 
  je   
    železná  
      košile.

Zvyk je železná košile.
1469219337000 at 1469219337000