This is a scheduled post planned to be published at 1458676525000 at 1458676525000
Alaa wayn ninkii aminaa awoodle 
Sharaf iyo Amaana Nabi MUXAMAD NNKHA baa muda Alaa wayn ninkii aminaa awoodle Sharaf iyo Amaana Nabi MUXAMAD NNKHA baa muda
1458676525000 at 1458676525000