This is a scheduled post planned to be published at 1472403613000 at 1472403613000
Om alla insekter försvann från jordens yta skulle allt liv försvinna inom 50 år. 
Om människan försvann , skulle allt liv blomstra..
- Jonas Salk Om alla insekter försvann från jordens yta skulle allt liv försvinna inom 50 år. Om människan försvann , skulle allt liv blomstra.. - Jonas Salk
1472403613000 at 1472403613000