This is a scheduled post planned to be published at 1364682848000 at 1364682848000
Om jag hade fått en krona för varje hjärna du inte har, då skulle jag ha...en krona. Om jag hade fått en krona för varje hjärna du inte har, då skulle jag ha...en krona.
1364682848000 at 1364682848000